اجاره / نیویورک

$800 / 400ft2 - Renovated Studio, by J train ( Richmond Hill) queens,ny Huge Ground Floor Studio, Completely renovated, 1 block to Subway station (J train). Restaurant, shopping stores and laundry around the corner. available immediately. Excellent price for right person. For more info please call my agent at 5166432310 Fee Disclosure:Credit Check$25 / Broker Fee 1 Month

  • لینک آگهی :
  • اشتراک گذاری :
مسکن ایرانیان آمریکا هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال آگهی ندارد و صرفا ابزاری برای اطلاع رسانی می باشد.
* لطفا اخلاق و امنیت دو جانبه را رعایت کنید.