درخواست هم خانه / کالیفرنیا

Hi everyone I’m renting a bedroom in 2 bed 1 bath apartment in Campbell If you’re interested please feel free to contact me then we can talk about the details(room is available from August 1st)

  • لینک آگهی :
  • اشتراک گذاری :
مسکن ایرانیان آمریکا هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال آگهی ندارد و صرفا ابزاری برای اطلاع رسانی می باشد.
* لطفا اخلاق و امنیت دو جانبه را رعایت کنید.