اجاره / ویرجینیا

Furnished, Quiet, clean, smoke free, pet free home * Separate entrance (from side of home) and complete privacy * Separate bedroom with closet and queen bed * Large living / family area * Full bathroom with tub and shower * Washer, dryer, microwave, fridge, kitchen hood and a new two burner stove. However, feel free to grill out back! * 1 Assigned parking spot * Beautiful view of open grassy area from French door entrance. Very safe, Surrounded by fence * separate laundry room Location: Leesburg VA يك بيسمنت با موقعيت خوب، در ورودى مجزأ،يك خوابه با لاندرى مجزأ و اشپزخانه به يك اقا يا خانم مجرد واقع در ليزبرگ ويرجينيا أجاره داده ميشود

  • لینک آگهی :
  • اشتراک گذاری :
مسکن ایرانیان آمریکا هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال آگهی ندارد و صرفا ابزاری برای اطلاع رسانی می باشد.
* لطفا اخلاق و امنیت دو جانبه را رعایت کنید.