اجاره / ایلینوی

اجاره شیکاگو اتاق استادیوبزرگ حدودا700فیت ازمنزلی زیباوبزرگ درمحله بسیارزیبا،امن "لینکلن وود " باهمه امکانات زندگی کردن وهمچنین نت آب برق وگاز،وگرما فقط $800 -منزل درهمسایگی مراکزخدمات شهری واموزشی وحمل نقل عمومی است

  • لینک آگهی :
  • اشتراک گذاری :