اجاره / کالیفرنیا

خونه ايً سه خوابه با دو حموم ودستشويي وگاراژ وحياط بزرگ با استخر وجكوزي در خيابان فالبوروك نزديك ونچورا در شهر وودلند هيلز نزديك به پيرس كالج و دبيرستان الكامينو به مبلغ ماهي3800 دلار براي يك سال اجاره داده ميشود3109805848

  • لینک آگهی :
  • اشتراک گذاری :