اجاره / نیویورک

Queens,Brooklyn,Manhattan Room/apartment for rent from $600 and up. Call me for details: Mohsen: 6467781166

درخواست هم خانه / نیویورک

من به یک مکان، در درجه اول استودیو بدون همخانه و در درجه دوم اتاق در یک آپارتمان با همخانه احتیاج دارم. از أواخر فوريه در منطقه بروكلين و پارك سلوپ يا ويليامز برگ

اجاره / نیویورک

One bedroom apt available in Astoria, New York near 30 Ave and 14th Street. Rent: $1900 no broker fee Good credit and income is a must.