این اصطلاح به معنی سند تولیت می باشد که نوعی سند است که حق مالکیت ملک را تا زمان بازپرداخت کامل وام، از گیرنده وام به وام دهنده، منتقل می کند. (منبع)

در D
بستن