Reinstatement Period

اصطلاحی است که در ایالت هایی که سند تولیت رواج دارد استفاده می شود و به بازه زمانیِ گفته می شود که بعد از ثبت سند Notice of Default شروع می شود و تا ۵ روز کاریِ قبل از شروع مزایده متولی، ادامه دارد. اصطلاحا به معنی “دوران بازگردانی” است. (منبع)

در R
بستن