Trustee

همان شخص متولی است که عمدتا یک کمپانی است که دارایی شرکت وام دهنده را به نفع او، اداره می کند. در ایالت هایی که از سند تولیت برای دریافت وام استفاده می شود، شخص متولی برای ضمانت بازپرداخت مبلغ وام، به عنوان مالک ملکِ خریداری شده، تعیین می شوند. (منبع)

در T
بستن