همان شخص متولی است که عمدتا یک کمپانی است که دارایی شرکت وام دهنده را به نفع او، اداره می کند. در ایالت هایی که از سند تولیت برای دریافت وام استفاده می شود، شخص متولی برای ضمانت بازپرداخت مبلغ وام، به عنوان مالک ملکِ خریداری شده، تعیین می شوند. (منبع)

در T
بستن