ملک متعلق به بانک یا “Bank Owned Property” چیست؟

“Bank Owned Property” ملکی است که متعلق به بانک یا وام دهنده است. این اتفاق زمانی می افتد که قرض کننده نتواند اقساط ماهانه وام خود را پرداخت نماید و ملک وارد یک پروسه بازستانی یا Foreclosure می شود. اگر ملک نتواند به فروش برسد، متعلق به بانک یا وام دهنده می شود. به چنین املاکی (real estate owned (REO نیز می گویند.

 

منبع: مسکن آمریکا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.