در چه مواردی بانک ها می توانند بهره کردیت کارت ها را افزایش دهند؟

GettyImages

بنا بر قانون، بانک ها تنها در 4 مورد مجاز به افزایش بهره کردیت کارت هستند.

1. پس از تاخیر بیش از 60 روز در بازپرداخت اقساط. این یعنی اگر شما 2 بار به صورت متوالی اقساط کردیت کارت صادره از یک شرکت را پرداخت نکنید، آن شرکت می تواند بهره شما را افزایش دهد، اما بانکها یا شرکت های دیگری که از آن ها کردیت کارت دریافت کرده اید نمی توانند این کار را بکنند.

2. هنگامی که نرخ شاخص بهره مربوط به نرخ بهره متغیر افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر نرخ پرایم یا LIBOR افزایش یابد، ممکن است نرخ بهره کردیت کارت شما نیز افزایش پیدا کند. در این مورد برای اطلاع در مورد افزایش نرخ بهره کردیت کارت، به اخبار مربوط به افزایش نرخ پرایم و نرخ بهره LIBOR توجه کنید.

3.هنگامی که مدت زمان نرخ پروموشنال به پایان می رسد. زمانی که کردیت کارت جدیدی دریافت می نمایید، گاها اکانت مربوطه دارای نرخ بهره صفر درصد آغازین هست. به این معنی که نرخ بهره به مدت حداقل 6 ماه صفر است ولی بعد از پایان حداقل 6 ماه، این نرخ به حالت عادی خود بر می گردد و در این صورت ممکن است بهره تان هم افزایش یابد

4. پس از توافق جهت مدیریت بدهی با بانک. در صورتی که از طرح های ویژه مدیریت بدهی استفاده کنید، بعد از پایان دوران تنفس چنانچه در انجام پیمنتها تاخیری انجام پذیرد نرخ بهره افزایش می یابد.

  • آیا بانک ها نرخ بهره افزایش یافته را کاهش می دهند؟

شرکت ها موظف هستند هر 6 ماه یکبار نرخ بهره کردیت کارت های ارائه شده خود را بررسی کنند تا ببینند آیا شرایط تغییر کرده است و نرخ بهره شما را نیز مطابق با آن کاهش بدهند. مثلا اگر به دلیل پرداخت نکردن اقساط به مدت دو ماه جریمه شده اید، بعد از 6 ماه پرداخت اقساط خود، جریمه برداشته می شود.

صادرکنندگان کردیت کارت مجاز می باشند نرخ بهره بالاتری را برای خریدهای جدیدی در نظر بگیرند که پس از عملی شدن نرخ جریمه انجام شده است. بنابراین، بهتر است شرایط قرارداد خود را بررسی کنید تا ببینید آیا شرکت صادر کننده کارت شما هم این کار را می کند یا نه.

شرکت ها نمی توانند در سال اول افتتاح حساب، نرخ بهره حساب شما را افزایش دهند، مگر اینکه در مورد پرداخت بدهی خود کوتاهی کرده باشید، نرخ بهره متغیر داشته باشید، یا مدت زمان طرح های خاص به پایان رسیده باشد.

  • اطلاعیه قبلی در مورد افزایش نرخ بهره ثابت

امروزه، تعداد بسیار کمی از کارت های اعتباری دارای APR ثابتی می باشند، اما، برای آندسته از کارت های اعتباری که دارای نرخ بهره ثابت می باشند، صادرکنندگان کردیت کارت موظف هستند که 45 روز قبل از افزایش نرخ بهره خود، این موضوع را به شما اطلاع بدهند. در آن مرحله، شما می توانید به صورت کتبی نرخ بهره جدید را رد کنید و مانده بدهی خود را با نرخ بهره فعلی خود بپردازید. اگر اینگونه تصمیم دارید که از افزایش نرخ بهره خودداری کنید، صادرکننده کردیت کارت، ممکن است کردیت کارت شما را مسدود نماید. اگر تصمیم به پذیرش نرخ جدید بهره گرفتید، این مورد تنها پس از اجرایی شدن افزایش نرخ بهره، اعمال خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.