میانگین نرخ بهره وام مسکن آمریکا مورخ January 13, 2022

برطبق گزارش این هفته شرکت فردی مک (Freddie Mac) مورخ (January 13, 2022)، نرخ بهره وام مسکن در همه انواع وام مسکن افزایش یافت، و نرخ بهره وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت تقریباً یک چهارم درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.

این امر ناشی از دورنمای تشدید سریعتر از حد انتظار سیاست پولی در واکنش به ادامه تورم است که به دلیل عدم اطمینان در زنجیره های عرضه و نیروی کار، تشدید شده است. افزایش نرخ بهره وام مسکن در سال جاری هنوز بر میزان تقاضای خرید خانه تأثیری نداشته است، اما با توجه به سرعت رشد سریع قیمت مسکن، احتمالاً در آینده نزدیک تقاضا برای خرید مسکن را کاهش خواهد داد.

همانطور که در گراف بالا مشاهده می کنید، میانگین نرخ سود وام 30 ساله مسکن با نرخ ثابت در این هفته 3.45 درصد است.

منبع: freddiemac.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.