میانگین هفتگی نرخ بهره وام مسکن آمریکا مورخ February 02, 2023

طبق گزارش این هفته شرکت فردی مک (Freddie Mac)، مورخ February 02, 2023، نرخ بهره وام مسکن مجدداً کاهش یافت، این نرخ برای وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت به میزان تقریباً یک درصد کامل نسبت به ماه نوامبر، زمانی که به بیش از 7 درصد رسید، کاهش یافت. طبق تحقیقات شرکت فردی مک (Freddie Mac)، این کاهش یک درصدی در نرخ بهره وام مسکن می تواند سه میلیون خریدار خانه دیگر که آماده دریافت وام هستند را واجد شرایط کند، ه طوری که از عهده بازپرداخت وام مسکن 400,000 دلاری که میانگین قیمت خانه است برآیند.

همانطور که در گراف بالا مشاهده می کنید، میانگین هفتگی نرخ سود وام 30 ساله مسکن با نرخ ثابت در این هفته 6.09 درصد است.

منبع: FreddieMac.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.