مرور رده

آتلانتا

مشخصات برجسته شهر ماکن در ایالت جورجیا

مسکن آمریکا با انتخاب گزیده ای از مقالات منتشر شده در neighborhoodscout، تعدادی از مشخصات برجسته شهر ماکن (Macon) در ایالت جورجیا را به شما ارائه می دهد. ماکن یک شهر نسبتا بزرگ واقع در ایالت جورجیا با جمعیت 152,760 نفر و 45 محله است. ماکن…

مشخصات برجسته شهر آتن در ایالت جورجیا

مسکن آمریکا با انتخاب گزیده ای از مقالات منتشر شده در neighborhoodscout، تعدادی از مشخصات برجسته شهر آتن (Athens, GA) در ایالت جورجیا را به شما ارائه می دهد. آتن یک شهر نسبتا بزرگ واقع در ایالت جورجیا با جمعیت 127,315 نفر و 35 محله است. آتن…