مرور رده

اورگن

آمار بازار مسکن در شهر پورتلند در ایالت اورگن (آخرین آپدیت در تاریخ May 26, 2019)

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر پورتلند در ایالت اورگن را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در پورتلند 422,500$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های پورتلند طی ۱۲ ماه گذشته به میزان…