مرور رده

اوکلاهما

آمار بازار مسکن در شهر اوکلاهماسیتی در ایالت اوکلاهما

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر اوکلاهماسیتی در ایالت اوکلاهما را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در اوکلاهماسیتی 134,100$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های اوکلاهماسیتی طی ۱۲…