مرور رده

ایندیانا

آمار بازار مسکن در شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در ایندیاناپولیس 148,200$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های ایندیاناپولیس طی…