مرور رده

سؤال مخاطب

سوال مخاطب: مزایا و معایب خرید یک خانه نوساز در مقایسه با یک خانه چند سال ساخت در چیست؟

جواب: مزایا و معایب خرید یک خانه نوساز در مقایسه با یک خانه چند سال ساخت، بستگی به شرایط واقعی هر خریدار و بازار ملکی دارد. به عنوان مزایا، می‌توان به این نکات اشاره کرد که خانه نوساز معمولاً ویژگی‌های مدرن‌تر و به‌روزتری در طراحی و تجهیزات…

سوال مخاطب: در حال حاظر صاحب خانه هستم ولی قصد خرید خانه جدیدی را دارم. چه میزان پیش پرداخت برای…

جواب: اگر خانه جدید را به قصد محل اقامت اصلی (Primary Residence) خریداری می کنید، میزان ۵٪ پیش پرداخت کفایت می کند. ولی اگر به عنوان خانه تفریحی (Secondary) خریداری می کنید بایستی ۱۰٪ به عنوان پیشپرداخت در نظر بگیرید. در حالتی که خانه را به…

سوال مخاطب: در چه صورت حقوقی که به صورت Overtime و Commission دریافت می شود، می تواند قدرت خرید خانه…

جواب: معمولا وام گزار ها میانگین دریافتی های Overtime و Comission در طی دو سال گذشته را جهت بررسی قدرت خرید شما در نظر خواهند گرفت. برای اثبات درآمد Overtime و Commission دو سال آخر بایستی یا آخرین pay stub یا فیش حقوقی را ارائه بدهید و یا…