مرور رده

لس آنجلس

ساکنین شهر لس آنجلس کدام شهرهای آمریکا را برای نقل مکان انتخاب می کنند؟

طبق گزارش جدیدی که بر روی وبسایت BuildZoom و مرکز ترنر (Terner) دردانشگاه شهر برکلی، در مورد نوآوری مسکن منتشر شده است،  بسیاری از ساکنان شهر لس آنجلس این شهر را ترک، و به مناطق شهری مقرون به صرفه تر نقل مکان می کنند. مسکن ایرانیان…

مشخصات برجسته شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا

مسکن آمریکا با انتخاب گزیده ای از مقالات منتشر شده در neighborhoodscout، تعدادی از مشخصات برجسته شهر لس آنجلس (Los Angeles, CA) در ایالت کالیفرنیا را به شما ارائه می دهد. لس آنجلس یک شهر ساحلی خیلی بزرگ واقع در ایالت کالیفرنیا با جمعیت…