مرور رده

وایومینگ

آمار بازار مسکن در شهر شاین در ایالت وایومینگ

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر شاین در ایالت وایومینگ را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در شاین 264,300$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های شاین طی ۱۲ ماه گذشته به میزان 6.7…