مرور رده

ویسکانسین

آمار بازار مسکن در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در میلواکی 123,600$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های میلواکی طی ۱۲ ماه گذشته به…