مرور رده

کارولینای شمالی

مشخصات برجسته شهر گرینزبورو در ایالت کارولینای شمالی

مسکن آمریکا با انتخاب گزیده ای از مقالات منتشر شده در neighborhoodscout، تعدادی از مشخصات برجسته شهر گرینزبورو در ایالت کارولینای شمالی (Greensboro, NC) را به شما ارائه می دهد. گرینزبورو یک شهر بزرگ واقع در ایالت کارولینای شمالی با جمعیت…

مشخصات برجسته شهر دورهام در ایالت کارولینای شمالی

مسکن آمریکا با انتخاب گزیده ای از مقالات منتشر شده در Neighborhoodscout و Movoto، تعدادی از مشخصات برجسته شهر دورهام در ایالت کارولینای شمالی  (Durham, NC) را به شما ارائه می دهد. دورهام یک شهر نسبتا بزرگ واقع در ایالت کارولینای شمالی با…