مرور رده

کردیت کارت

در مورد نرخ بهره متغیر کردیت کارت خود اطلاعات کافی داشته باشید

اگر کردیت کارت (یا وام) شما دارای یک نرخ بهره متغیر می باشد، نشان دهنده این است که نرخ بهره مانده بدهی شما بر اساس نرخ شاخص بهره افزایش، کاهش داشته و یا متغیر خواهد بود. نرخ بهره متغیر، یا Annual Percentage Rate /APR در برخی شرایط…

در آمریکا چه کسی مسئول پرداخت بدهی کردیت کارت در هنگام طلاق است؟

طلاق به ندرت یک تجربه مثبت است، اما یکی از مواردی که می تواند آن را پیچیده تر کند بدهی کردیت کارت هاست. ممکن است فکر کنید که طلاق گرفتن از همسر قبلی خود باعث ایجاد عدم ارتباط کامل با وی در تمامی امور می شود، اما اگر بدهی بابت کردیت کارت…