مرور رده

کنتاکی

آمار بازار مسکن در شهر لکسینگتون در ایالت کنتاکی

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر لکسینگتون در ایالت کنتاکی را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در لکسینگتون 186,500$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های لکسینگتون طی ۱۲ ماه گذشته…

آمار بازار مسکن در شهر لوییویل در ایالت کنتاکی

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر لوییویل در ایالت کنتاکی را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در لوییویل 164,500$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های لوییویل طی ۱۲ ماه گذشته به…