مرور رده

یوتا

آمار بازار مسکن در شهر سالت لیک سیتی در ایالت یوتا

مسکن آمریکا، با انتخاب گزیده ای از داده های سایت زیلو، آماری در ارتباط با بازار مسکن در شهر سالت لیک سیتی در ایالت یوتا را ارائه می دهد. میانه ارزش خانه در سالت لیک سیتی 415,000$ می‌باشد. طبق گزارش زیلو، ارزش خانه‌های سالت لیک سیتی طی ۱۲…