مرور رده

امنیت در خانه

ایمنی در خانه: اهمیت داشتن هشداردهنده مونواکسید کربن در خانه

گاز مونواکسید کربن (CO)  گازی بسیار سمی و خطرناک، بدون رنگ و بدون بو می باشد و استنشاق مداوم آن حتی می‌تواند باعث خفگی و مرگ  شود. مسکن  آمریکا، با انتخاب گزیده‌ای از مقاله منتشر شده در وبسایت safetyed در مورد مزایای استفاده از…

ایمنی در خانه: چگونه احتمال وقوع آتش سوزی در خانه را کاهش دهیم

آتش سوزی می تواند در کمتر از دو دقیقه رخ دهد. ابتدا به آرامی شعله های آتش شروع می شود سپس گسترش پیدا می کند. همانطور که می دانید اتفاق بعدی این است که شما یک آتش خطرناک و تهدید کننده پیش روی خود دارید. با این حال آتش را می توان از طریق…