مرور برچسب

امضاء قرارداد خرید مسکن

آیا رکود مسکن در آمریکا به پایان رسیده است؟

سرعت امضاء قراردادهای خرید مسکن در ماه گذشته افزایش یافت و خریداران خانه به طور فزاینده ای با موقعیت های پیشنهادی متعدد رو به رو هستند. انجمن ملی مشاوران املاک و مستغلات (NAR) پیش بینی خود را برای وضعیت بازار مسکن در باقی مانده سال جاری و…