ضرورت رعایت قوانین و آیین نامه های فدرال و ایالتی توسط متخصصان و مدیران املاک.

مدیران املاک و سایر متخصصان در زمینه املاک و مستغلات باید این مراحل را دنبال کنند تا قوانین و آیین نامه های فدرال و ایالتی مربوط به اطلاعات خریداران خانه را رعایت نمایند.

مسکن آمریکا با انتخاب مقاله منتشر شده در وبسایت magazine.realtor، در مورد ضرورت رعایت قوانین مربوط به اطلاعات و داده های خریداران خانه از سوی مدیران و متخصصان املاک توضیحاتی را ارائه می دهد.

مدیران املاک و سایر متخصصان املاک و مستغلات به طور معمول پیشینه و بررسی کردیت را در جریان امر تجارت اجرا می کنند. هوشیار باشید، زیرا ممکن است به دلیل رعایت نکردن مقررات فدرال و ایالتی هنگام جمع آوری و به اشتراک گذاشتن داده های حساس خریداران خانه، از شما شکایت شود.

آخرین ویدیوی “پنجره ای رو به قانون” منتشر شده توسط انجمن ملی مشاوران املاک، وظیفه شما برای رعایت قانون گزارش دهی منصفانه هنگام رسیدگی به این اطلاعات و داده ها، از جمله تاریخچه کردیتی و تاریخچه پرداخت اجاره توسط خریداران خانه و همچنین سایر اطلاعات شخصی آنان را شرح می دهد.

مایک روهد (Mike Rohde)، وکیل انجمن ملی مشاوران املاک می گوید: گذشته از قانون فدرال، قوانین ایالتی در مورد اطلاعات مربوط به خریداران خانه بسیار متفاوت هستند. او می افزاید: “صرف نظر از حوزه قضایی، گزارش ها در مورد خریداران خانه فقط باید برای یک هدف مجاز، که شامل ارزیابی های مرتبط با کردیت، اشتغال، بیمه و مسکن اجاره ای است، مورد استفاده قرار گیرند.”

برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت، Rohde پیشنهاد می کند پیش از بررسی سابقه و کردیت، رضایت نامه کتبی بگیرید. او می گوید که اگر این گزارشها منجر به پیامدهای منفی مانند تکذیب شغل فرد یا تکذیب اجاره مسکن توسط وی شود، به فرد اطلاع داده و فرصتی برای بررسی یک نسخه از اطلاعات و داده ها به وی را فراهم نمایید. سیستمی برای مرتب سازی گزارشها در رابطه با پیشینه و کردیت جمع آوری شده داشته باشید. یک خط مشی برای حفظ سند باید نحوه رسیدگی شما به آن را شرح دهد.

 

ترجمه: مسکن آمریکا l منبع: magazine.realtor

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.