مرور برچسب

FreddieMac

امروزه صاحبان خانه گزینه هایی برای جلوگیری از بازستانی ملک خود دارند.

مسکن آمریکابا انتخاب گزیده ای از مقاله منتشر شده در وبسایت keepingcurrentmatters، گزینه هایی برای جلوگیری از بازستانی ملک را به صاحبان خانه ارائه می دهد. حتی با وجود آخرین داده ها، کارشناسان معتقدند که هیچ شانسی برای یک بحران بازستانی ملک…

آیا باید منتظر سیلی از بازستانی های املاک در آینده باشیم؟

در حال حاضر افزایش هزینه‌ها از مواد غذایی گرفته تا سوخت، به اندازه‌هایی است که انسان را به این گمانه زنی وا می دارد که بیشتر افراد قادر به پرداخت اقساط وام مسکن خود نخواهند بود. و این امر باعث ایجاد این نگرانی شده که بازستانی های