نرخ بهره روزانه وام و میانگین هفتگی نرخ بهره وام مسکن آمریکا مورخ November 10, 2022

نرخ روزانه بهره وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت در روز پنجشنبه مورخ November 10, 2022 در ظرف یک روز به میزان قابل توجهی (0.60 درصد) کاهش پیدا کرد و اکنون در حدود 6.62 درصد می باشد.

نمودار بالا منتشر شده در روز پنجشنبه گذشته توسط سایت فردی مک (Freddie Mac)، میانگین هفتگی نرخ بهره وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت را در هفته ای که گذشت نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.