“Foreclosure Auction” یا مزایده بازستانی ملک چیست؟

به فروش یک ملک بازستانی شده، که معمولا در دادگاهِ اسنادِ رسمی در محل ملک صورت می گیرد، Foreclosure Auction گویند. در طریق قضایی بازستانی (Judicial Foreclosures)، فردی به عنوان داور یا نماینده توسط دادگاه مشخص می شود تا مزایده را اجرا کند. سپس نماینده، با ارائه سند نماینده (Referee’s Deed)، ملک بازستانی شده را به صاحب جدید آن، تحویل می دهد. 

ترجمه: مسکن آمریکا | منبع: zillow.com | عکس: www.goo.gl/6yrgbR

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.