میانگین هفتگی نرخ بهره وام مسکن آمریکا مورخ January 19, 2023

طبق گزارش این هفته شرکت فردی مک (Freddie Mac)، مورخ January 19, 2023، با ادامه تعدیل تورم، نرخ وام مسکن در این هفته دوباره کاهش یافت. نرخ بهره وام مسکن به پایین ترین سطح خود از سپتامبر گذشته رسیده است که هم تقاضای خریداران مسکن و هم گرایش و میل سازندگان مسکن را افزایش می دهد. کاهش نرخ بهره وام مسکن رونق بسیار مورد نیاز بازار مسکن را فراهم می کند، اما عرضه مسکن همچنان یک نگرانی دائمی است.

همانطور که در گراف بالا مشاهده می کنید، میانگین هفتگی نرخ سود وام 30 ساله مسکن با نرخ ثابت در این هفته 6.15 درصد است.

منبع: FreddieMac.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.