ملک pre-foreclosure چیست؟

ملک pre-foreclosure ملکی است که در بازپرداخت اقساط ماهانه آن تاخیر به وجود آمده است. وام دهنده Notice of Default یا اطلاعیه عدم پرداخت (در فرآیند بازستانی ملک از طریق غیر قضایی) و یا سند lis pendens یا دعوی معلق (در فرآیند بازستانی ملک از طریق قضایی) را نسبت به قرض کننده، ثبت می کند. با این حال قرض کننده هنوز هم می تواند برای جلوگیری از بازستانی ملک، بدهی خود را پرداخت کند، ولی اگر بدهی ها پرداخت نشوند، آن گاه وام دهنده آماده فرآیند بازستانی ملک (Foreclosure) خواهد شد.

ترجمه: مسکن آمریکا | منبع: zillow.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.