MaskanUSA . مسکن آمریکا
سایت " مسکن آمریکا MaskanUSA " یک پروژه مستقل برای بهبود سطح کیفی و رفع نیاز جامعه فارسی زبانان آمریکا در زمینه مسکن می باشد00.

چرا حساب کردیت کارت من مسدود شده است؟

صدف امیدی، اولین بانوی مشاور در امور کردیتی و مالی درجامعه ایرانیان آمریکا

هنگامی که تصمیم گرفتید که دیگر نمی خواهید از کردیت کارت خود استفاده کنید، می توانید به سادگی با صادرکننده کردیت کارت خود تماس بگیرید تا آن را مسدود کند. همچنین، صادرکننده کردیت کارت شما حق دارد در هر زمان کردیت کارت شما را لغو کند. حتی شما ممکن است هنگام لغو کردیت کارت خود هیچگونه هشداری در این مورد دریافت نکنید.

مسکن آمریکا، با توجه به توصیه های خانم صدف امیدی، دلایل مسدود شدن کردیت کارت را برای شما همراهان عزیز ذکر می کند.

 

1- دیگر از کردیت کارت خود استفاده نمی کنید

بعضی از صادر کنندگان کردیت کارت هزینه سالانه از دارندگان حساب دریافت می کنند. در صورتی که از کردیت کارت خود استفاده کنید، از این هزینه سالانه چشم پوشی می شود. برخی دیگر به کلی کارت را مسدود می کنند. برای این که از مسدود شدن حساب خود جلوگیری کنید، لاقل 3 یا 4 ماه یکبار از آن ها استفاده کنید.

2- دیگر پیمنتهای خود را انجام نمی دهید

شما هر ماه باید یک مبلغ مشخص را به صادر کننده کردیت کارت پرداخت کنید. اگر یک بار اقساط خود را پرداخت نکنید مشکل جدی پیش نمی آید، اما اگر تا 60 یا 90 روز اقساط خود را پرداخت نکنید بانک حساب شما را ساسپند می نماید و تنها دردر صورت انجام پیمنتهای عقب افتاده اکانت از شرایط ساسپند خارج میشود و چنانچه به مدت 180 روز اقساط خود را پرداخت نکردید، به طور کلی حسابتان مسدود ویا بسته (charged-off) می شود.

برای پاسخ به سوالات کردیتی خود به گروه تلگرام رازهای کردیتی با صدف امیدی بپیوندید

3- کردیت اسکورشما کاهش یافته است

قانون کردیت کارت مصوب سال 2009، صادرکنندگان کردیت کارت را از افزایش سود به دلیل کوتاهی در پرداخت اقساط کردیت کارت صادره از شرکت دیگر، منع کرده اند. در حالی که آن ها نمی توانند نرخ بهره اکانت کردیتی شما را به دلیل تأخیر در پرداخت سایراکانتهای کردیتی شما نزد دیگر بانکها را افزایش دهند (مگر اینکه این حساب مربوط به همان صادرکننده کردیت کارت باشد)، اما می توانند حساب شما را کاملاً ببندند. اگر کردیت اسکورتان به دلیل عدم پرداخت اقساط کاهش یابد، شرکت ها می توانند حسابتان را مسدود نمایند.

4- شما افزایش نرخ بهره ثابت و شرایط جدید شرکت را رد کرده ایداین روزها بیشتربانکها نرخ بهره متغییر را اعمال می نمایند و به ندرت نرخ بهره ثابت بر روی کردیت کارتی مشاهده می کنید.در مورد اکانتهایی با نرخ بهره ثابت ٫قبل از اینکه صادرکننده کردیت کارت بتواند تغییری در هزینه های کردیت کارت شما ایجاد کند، مانند افزایش نرخ بهره ثابت یا هزینه سالانه ، باید این موضوع را 45 روز قبل به شما اعلام کنند. شما می توانید این شرایط را قبول نکنید و طبق شرایط قدیم به بازپرداخت اقساط خود بپردازید.در اینصورت اکانت می تواند توسط بانک بسته شود.

5- صادرکننده کردیت کارت دیگر این نوع کردیت را ارائه نمی کند

ممکن است صادر کنندگان شرایط ارائه کردیت کارت را تغییر دهند و دیگر کردیت کارت از نوعی که شما دارید را ارائه ندهند. در این صورت قبل از مسدود کردن کردیت کارت، برای معرفی گزینه های پیش رو، یک اطلاعیه به شما ارسال می کنند.

6- شرکت صادر کننده کردیت کارت بسته می شود.

متأسفانه بعضی از صادرکنندگان کردیت کارت هنگامی که هیچگونه سودآوری نداشته باشند، ممکن است مجبور شوند فعالیت خود را متوقف کنند. بسیاری از صادرکنندگان کردیت کارت، حساب های کردیت کارت خود را به یک صادرکننده جدید کردیت کارت می فروشند. صادرکننده جدید کردیت کارت نیز ممکن است کردیت کارت شما را ببندد. اگر تمایل به برخورداری از خدمات آنها داشته باشید، باید یک حساب جدید در شرکت جدید باز کنید.

  • مسدود شدن کردیت کارت به چه معنی است؟

اگر کردیت کارتی که هنوز بدهی دارد مسدود شود، به امتیاز کردیت شما آسیب می رساند. با این حال می توانید در طول زمان این امتیاز را بهبود بخشید. حتی اگر کردیت کارت شما مسدود شود، شما هنوز هم باید اقساط خود را تا پایان پرداخت نمایید.

٭٭٭ستلمنت و کاهش بدهیهای مالی وکردیتی تا سقف %90٭٭٭
٭٭٭افزایش کردیت اسکور در کمتر از 30 روز٭٭٭
٭٭٭حذف اکانت های منفی و نادرست بین 45 تا 120 روز٭٭٭
٭٭٭ساخت تخصصی بیزینس کردیت بر اساس شماره EIN تنها درشش ماه٭٭٭

Advanced Credit Therapy
Office: (818) 232-7111
Telegram

مسکن آمریکا: انتشار این مقاله بدون ذکر منبع غیر قانونی می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.