چگونه ریفاینانس کردن وام بر امتیاز کردیت شما تأثیر می گذارد؟

آیا به دنبال راهی برای کاهش پرداخت های ماهانه خود هستید؟ و این که بتوانید پول بیشتری را برای دوران بازنشستگی و یا هزینه های زندگی در حساب پس انداز خود بگذارید؟ یکی از راه ها برای این منظور ریفاینانس کردن باقیمانده یک وام، و دریافت یک وام جدید با بهره پایین تر و پرداخت های ماهانه کمتر است. با این حال قبل از تحقیق در مورد این گزینه، مهم است بدانید که ریفاینانس کردن یک وام ممکن است به واسطه پایین آوردن موقت کردیت اسکور شما، بر کردیت شما تأثیر می گذارد.

مسکن آمریکا  آنچه را که باید در هنگام تصمیم گیری در مورد ریفایننس کردن یا نکردن وام خود در نظر بگیرید برای شما همراهان گرامی شرح می دهد.

چگونه ریفایننس کردن یک وام می تواند موجب کم شدن کردیت اسکور شما شود

بررسی کردیت شما: هنگامی که برای ریفاینانس کردن یک وام اقدام می کنید، وام دهندگان کردیت اسکور و کردیت ریپورت شما را بررسی می کنند. این همان چیزی است که به عنوان یک هارد اینکوایری در کردیت ریپورت شما دیده می شود و می تواند به طور موقت باعث شود کردیت اسکور شما اندکی کاهش یابد. با این حال پولی که از طریق ریفاینانس کردن، به ویژه در وام صرفه جویی می کنید، معمولاً از اثرات منفی اندکی پایین آمدن کردیت اسکور شما بیشتر است. و با بازپرداخت وام جدید خود به مرور زمان، کردیت اسکور شما به خاطر سابقه خوب ایجاد شده در بازپرداخت خوب و قوی اقساط وام، بهبود خواهد یافت.

تقاضاهای متعدد برای دریافت وام: برای یافتن بهترین شرایط وام در هنگام ریفاینانس کردن، احتمالاً برای چندین وام دهنده مختلف اقدام می کنید تا ببینید کدام یک کمترین نرخ بهره وام را به شما ارائه می دهد. برای جلوگیری از صدمه دیدن امتیاز کردیت خود، همه درخواست های وام خود را در مدت زمان کوتاهی ارائه دهید. اکثر مدل های محاسبه کردیت اسکور، اینکوایری های حاصل از دریافت یا ریفاینانس وام خانه در یک دوره 14 الی 45 روزه کردیت شما را مورد برررسی قرار می دهند تا حداقل صدمه به کردیت شما وارد آید. از طرف دیگر، درخواست وام های مختلف طی یک دوره زمانی چند ماهه، می تواند یک تأثیر منفی طولانی بر کردیت اسکور شما بگذارد.

 

بستن یک حساب کردیتی: حساب مربوط به وامی که در حال ریفاینانس کردن آن هستید بسته خواهد شد، همچنین این امر می تواند موجب کاهش کردیت اسکور شما نیز بشود، زیرا شما در حال بستن یک حساب کردیتی با سابقه طولانی مدت هستید. با این حال برخی از مدل های محاسبه کردیت اسکور، سابقه بازپرداخت های وام بسته شده شما را در نظر می گیرند. مادامی که حساب بسته شده با سابقه خوب و در جایگاه و مقطع خوبی بسته شده باشد، موجب می شود که صدمه کمتری به کردیت اسکور شما وارد آید. علاوه بر این هنگامی که وام جدید را بازپرداخت می کنید، کردیت اسکور شما دوباره بهبود می یابد.

ریفاینانس کردن وام مسکن

اگر در حال ریفاینانس کردن یک وام مسکن هستید، مطمئن شوید که بازپرداخت های وام قدیمی خود را انجام می دهید. هنگامی که وام مسکن جدید شما مورد موافقت قرار گرفته و تصویب شد، گیج می شوید که چه بازپرداختی را در چه زمان و به کدام وام دهنده پرداخت نمایید.

وام دهنده جدید ممکن است به شما بگوید که می توانید آخرین بازپرداخت خود را در مورد وام قدیمی نادیده بگیرید زیرا وام جدید آن را بازپرداخت می کند. اگر موعد بازپرداخت وام وام دهنده جدید پس از آخرین بازپرداخت وام مسکن قدیمی شما برسد، تأخیر در بازپرداخت می تواند بر روی کردیت اسکور شما تأثیر منفی بگذارد. از آنجا که این کردیت اسکور شما است که مطرح می باشد، وظیفه شما است که اطمینان حاصل کنید که بازپرداخت نهایی به موقع انجام شود.

ریفاینانس کردن وام اتومبیل

گر به دلیل ریفاینانس وام خودرو ،نرخ بهره وام پایین باشد و کردیت اسکور شما بهبود یابد، ریفاینانس کردن وام اتومبیل می تواند ارزنده باشد. همچنین اگر بخواهید هزینه های ماهانه خود را کاهش دهید، ریفاینانس کردن وام اتومبیل به منظور دریافت یک وام بلند مدت تر بازپرداخت های ماهانه شما را کاهش خواهد داد، اما بسته به این که مدت بازپرداخت وام شما تا چه اندازه تمدید شده و افزایش یابد، می تواند کل مبلغ پرداخت شده برای اتومبیل را افزایش دهد. اطمینان حاصل نمایید که نرخ بهره وام جدید به اندازه کافی پایین باشد که هزینه کلی شما را به طور جدی افزایش دهد. برای ریفاینانس کردن وام، اتومبیل باید ارزش خود را حفظ کرده باشد، به طور کلی اتومبیل باید برای وام دهندگان بیش از آن چیزی که بر روی آن بدهکار هستید ارزش داشته باشد تا ریفاینانس وام را انجام دهند.

ریفاینانس کردن یک وام شخصی

گر از زمانی که اولین وام خود را دریافت کرده اید کردیت اسکور شما بهتر شده است یا نرخ بهره کمتر شده است، می توانید ریفایننس کردن وام شخصی را در نظر داشته باشید. همچنین ممکن است بخواهید برای ادغام چندین وام شخصی در یک وام شخصی بزرگتر، از گزینه ریفاینانس استفاده کنید.

مانند همه انواع وامها، ریفاینانس یک وام شخصی نیز به علت ایجاد هارد اینکوایری موجب کاهش موقت کردیت اسکور شما خواهد شد. با این حال اگر از یک وام شخصی جدید برای ریفاینانس کردن بیش از یک وام شخصی استفاده می کنید، حساب های باز کمتری با مانده حساب های معوقه دارید، که این امر می تواند به افزایش کردیت اسکور شما کمک کند.

پس از ریفاینانس کردن وام چه کاری انجام دهیم

هر زمانی که وامی را ریفاینانس می کنید، کردیت اسکور شما موقتاً کاهش می یابد، نه تنها به دلیل بررسی کردیت ریپورتتان توسط بانکها، بلکه به این دلیل که وام جدیدی را دریافت می کنید و هنوز توانایی خود را برای بازپرداخت آن اثبات نکرده اید. اطمینان حاصل کنید که پرداخت های خود را به موقع انجام می دهید. پس از گذشت چند ماه کردیت اسکور شما به میزان قبلی خود باز می گردد. در حقیقت، حتی ممکن است بهبود و پیشرفت نیز داشته باشد زیرا نشان می دهید که از پس وام جدید بر می آیید. برای دیدن چگونگی ریفاینانس وام و این که بازپرداخت های وام جدید چگونه بر کردیت اسکور شما تأثیر می گذارد، می توانید کردیت اسکور خود را به طور رایگان چک کنید. ریفاینانس کردن وام مسکن، وام اتومبیل، وام شخصی یا هر نوع وام دیگری می تواند به کاهش نرخ بهره وام، کاهش بازپرداخت های ماهانه و افزایش بودجه شما کمک کند. اما از آنجا که ریفاینانس کردن وام می تواند تأثیر منفی بر کردیت اسکور شما بگذارد، پیش از تصمیم گیری برای دریافت یک وام جدید مزایا و مضرات آن را در نظر بگیرید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.